Avbestillingsvilkår

Avbestilling må gjøres før kl 12.00 dagen før avtalt tid. Avbestilling timer mandag må gjøres før kl 12 fredag. Avbestillinger som gjøres etter dette og tider som ikke avbestilles vil bli belastet i sin helhet. Ved 15 min forsinkelse mister du timen din og må betale timen i sin helhet REKLAMASJONSFRIST PÅ 3 DAGER Ved reklamasjon på behandlinger er betingelsene å ta kunden inn for å se på problemet og rette det opp. Refusjon vil skje etter 3.gangs forsøk, eller ved avtalt vilkår ut fra hvilke behandlinger det er snakk om. Du har ingen krav på refusjon dersom reklamasjonsfristen er «brutt».